מדריך בניית אתרים

מילון מונחים - רשת


מגה בייט לשנייה - MBPS

הגדרת רוחב פס על פי כמות הנתונים המועברים בשנייה.

חיבור - T1

חיבור אינטנרנט עם רוחב פס של  MBPS 1.5

חיבור - T3

חיבור אינטנרנט עם רוחב פס של  MBPS 44.76

חיבור - OC3

חיבור אינטנרנט עם רוחב פס של  MBPS 155.52

חיבור - OC12

חיבור אינטנרנט עם רוחב פס של  MBPS 655

חיבור - OC48

חיבור אינטנרנט עם רוחב פס ש ל MBPS 2.4

BYTE

יחידת מדידה לכמות מידע במחשב.

KB

יחידת מדידה לכמות מידע במחשב. 1024 בייט.

MB

יחידת מדידה למידע במחשב. 1024 קילו בייט.

GB

יחידת מדידה למידע במחשב. 1024 מגה בייט.

TB

יחידת מדידה למידע במחשב. 1024 גיגה בייט.

כתובת - IP

כתובת המורכבת מארבעה מספרים בין 0 ל -  255 המופרדים בינהם עם נקודה. כתובת זו משמשת למחשב או שרת.
ברשת האינטרנט שמות הדומיין מתורגמים לכתובת IP על ידי תוכנות DNS . הרבה כתובות דומיין יכולות לשבת על אותו IP והניתוב לאתר המתאים מתבצע על ידי תוכנת שרת האינטרנט.

חזרה